HISTORIA

Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR rozpoczęło swoją działalność 01 października 2012 r. Założycielem, a zarazem właścicielem i głównym wykładowcą jest
mgr Mariusz Jaskulski.

 

Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w różnych służbach mundurowych,
a także specjalistyczne wyższe wykształcenie pedagogiczne

potwierdzone dyplomami kilku wyższych uczelni i Ministerstw jest gwarantem profesjonalizmu.Nasza kadra dydaktyczna to znakomici instruktorzy, absolwenci polskich
i zagranicznych wyższych uczelni o profilu policyjnym i wojskowym.

Wszyscy wykładowcy to praktycy, wielokrotnie odznaczani i nagradzani za udział w misjach ratowniczych i akcjach bojowych najwyższymi odznaczeniami państwowymi polskimi oraz międzynarodowymi. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą w pracy zawodowej
i akcjach bojowych z sukcesem przekazują uczestnikom szkoleń. 
Ponadto bardzo dobre wyposażenie w różnego rodzaju sprzęt dydaktyczny i sprzęt treningowy do zajęć praktycznych pozwala nam stale zwiększać i podnosić poziom prowadzonych różnego rodzaju kursów.

 

Od momentu powstania do dnia dzisiejszego w naszej placówce, różnego rodzaju kursy ukończyło ponad 300 osób. Wśród nich wiele kobiet.
Ilość osób uczestniczących w kursach systematycznie wzrasta.

 

Każdy nasz kursant traktowany jest priorytetowo i indywidualnie w taki sposób, aby nabył umiejętności praktyczne i solidną ilość wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie. 
Nasi absolwenci pracują we wszystkich wiodących i renomowanych agencjach ochrony
w Polsce na stanowiskach kierowniczych lub dokonujących czynności kontrolnych. 

Wyszkoliliśmy również wielu zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy pionów ochrony służb mundurowych RP. Od początku naszej działalności mieścimy się w budynku
przy ul.10 lutego 33/509 w Gdyni.

WIZJA

Wizją i celem naszej firmy jest przekazanie naszej wiedzy i doświadczenia przyszłym pracownikom ochrony tak by tworzyć bezpieczną rzeczywistość.

MISJA

Profesjonalnie, przepisowo, uczciwie – dostarczać konkretnych rezultatów, dla Bezpieczeństwa Twojego, Twoich Bliskich i Twego Otoczenia.

 

JASMAR -  to profesjonalne szkolenie kadr ochrony i personelu bezpieczeństwa oraz profesjonalne doradztwo w zakresie  bezpieczeństwa.  

Bezpieczeństwo – to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, to także przepisy prawne, technika, człowiek, szkolenie personelu, i odpowiednie regulacje postępowania.

CERTYFIKATY

  • Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych nr. ew. 8/PL/2012 Prezydent Miasta Gdynia
     
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych Nr.2.22/00141/2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
     
  • Decyzja nr. 9/2014 akredytacja na całość prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Pomorski Kurator Oświaty
     
  • Koncesja nr L-0346/12 Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

Szczególny nacisk położyliśmy na wysoki poziom prowadzonego szkolenia teoretycznego, zajęć praktycznych oraz ćwiczeń. Nasz profesjonalizm i perfekcyjnie prowadzone szkolenia zgodne obowiązującą Ustawą zostały docenione przez Kuratorium Oświaty. Jako jedyna firma szkoleniowa w województwie pomorskim możemy pochwalić się Akredytację nr 9/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Kadrę dydaktyczną stanowią profesjonalni wykładowcy i instruktorzy. Starannie dobrana grupa wykładowców to i wybitni specjaliści posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe
i przygotowanie pedagogiczne.
Wiedza teoretyczna poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym
w jednostkach specjalnych Policji, Wojska Polskiego i Służb Specjalnych RP.
Zajęcia z zakresu samoobrony, posługiwania się bronią palną, prowadzone są przez instruktorów klasy mistrzowskiej.
Ich umiejętności potwierdzają krajowe
i międzynarodowe certyfikaty.

Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR powstało w odpowiedzi na występujące na rynku zapotrzebowanie z zakresu usług profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami szkolenia pracowników ochrony. Nasze szkolenia skierowane są zarówno do szeregowych pracowników ochrony fizycznej
jak i również dla szczebla kierowniczego. Głównym celem Centrum jest przygotowanie
do pracy zawodowej. Program szkoleń dostosowany jest dla słuchaczy z różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Szeroka gama prowadzonych szkoleń pozwala na uzyskanie oczekiwanych uprawnień.

Najbardziej ceniona firma w województwie pomorskim w branży szkoleń dla kadr ochrony
i personelu bezpieczeństwa. Opinia taka jest efektem zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni przez naszych kursantów, klientów i partnerów biznesowych.

 

Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR

© 2015 Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR – wszystkie prawa zastrzeżone

KONTAKT

/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

O NAS

 

Najbardziej ceniona firma w województwie pomorskim w branży szkoleń dla kadr ochrony
i personelu bezpieczeństwa.

NASZA SIEDZIBA

 

Centrum Bezpieczeństwa
i Ochrony JASMAR

 

ul.10 Lutego 33 pok.509

81-364 Gdynia

tel: 58 624 44 77

lub 695 040 271

MENU

SZKOLENIA

Czytaj więcej  ›

 

 

 

 

O nas

Szkolenia

Polityka prywatności

Ochrona fizyczna

Zabezpieczenie techniczne

Imprezy masowe

Detektyw

Broń palna

Samoobrona

Szkolenia medyczne

Przygotowanie do służby

Wykrywacze metalu

Kontakt